Πρακτική Άσκηση

 

Όσοι φοιτητές-τριες ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν εντός των επόμενων 2 εβδομάδων τη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Σ.Ε. και τον Υπεύθυνο Π.Α. καθηγ. Π. Τριβέλλα.

Επίσης, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα του eclass.teiste.gr  “Πρακτική Άσκηση” για να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επιχειρήσεις και για να ενημερώνονται για θέματα της Πρακτικής άσκησης.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση του Τμήματός μας είναι εταιρείες:

  1. Μεταφοράς και αποθήκευσης,
  2. Logistics centers Supermarkets,
  3. Διοργάνωσης εκδηλώσεων/ εκθέσεων
  4. Αγροδιατροφής & logistics

Δευτέρα, 16/1/2017.