Σύνδεσμοι

 

Παρακάτω παρατίθενται επιλεκτικά κάποιοι από τους οργανισμούς που σχετίζονται με τα Logistics, μία σύντομη περιγραφή τους, καθώς και οι αντίστοιχες διευθύνσεις που μπορεί να επισκεφθεί κανείς για να ενημερωθεί περαιτέρω.

 

APICS – The Association of Operations Management – http://www.apics.org/default.htm

APICS is a global leader in professional certifications, educational programs, and publications for manufacturing and service industry professionals. Founded in 1957, the society supports 60,000 members in 20,000 manufacturing and service industries across the entire supply chain.

Chartered Institute of Purchasing & Supply, The – http://www.cips.org/

CIPS is an international organisation, based in the UK, serving the purchasing and supply profession. Dedicated to promoting best practice, CIPS provides a wide range of services for the benefit of members and the wider business community.

Council of Supply Chain Management Professionals – http://www.cscmp.org/

CSCMP is the preeminent association for individuals involved in logistics and supply chain management. CSCMP provides educational, career development, and networking opportunities to its over 10,000 members and to the entire profession.

EEL -Greek Society of Logisticshttp://www.eel.gr/
The official web site of SOLE District Greece. Information about news and events held by the Athena and the Thessaloniki chapters.

Institute for Supply Management – http://www.ism.ws/

The largest supply management association in the world, as well as, one of the most respected. ISM’s mission is to lead the supply management profession through its standards of excellence, research, promotional activities, and education. ISM is a not-for-profit association that provides opportunities for the promotion of the profession and the expansion of professional skills and knowledge.

International Warehouse Logistics Association – http://www.iwla.com/

IWLA is the unified voice of the global logistics outsourcing industry, representing third party warehousing, transportation and logistics service providers. Our 500 member companies provide the most timely and cost-effective global logistics solutions for their customers and are committed to protecting the free flow of products across international borders.

International Purchasing and Supply Education and Research Association http://www.ipsera.com/index.asp?lg=

IPSERA is a multi-disciplinary network of academics and practitioners dedicated to the development of knowledge concerning Purchasing and Supply Management. Membership of IPSERA offers practitioners contact with a global network of experts on a range of issues relating to Purchasing and Supply Chain concepts.

SOLE – The International Society of Logistics – http://www.sole.org/
SOLE is a non-profit international professional society composed of individuals organized to enhance the art and science of logistics technology, education and management.

Supply-Chain Councilhttp://www.supply-chain.org/public/home.asp

The Supply-Chain Council’s membership is primarily practitioners representing a broad cross section of industries, including manufacturers, services, distributors, and retailers. Non-members are welcome to browse the public section information including the Supply-Chain Operations Reference-model (SCOR) Overview materials, IT vendors, consultants, and researchers that support SCOR, calendar of upcoming events, links to other related organizations, and general information on the association.

ASTLhttp://www.astl.org/
The Society offers the United States oldest and most prestigious Certified in Transportation and Logistics certification program that allows inpiduals/companies to obtain comprehensive technical education in the fields of: General Management, Transportation Economics, Logistics Systems, Public Policy and Legal Issues, and International Transport and Logistics.

Warehousing Education & Research Council http://www.werc.org/

WERC is the professional association for those in warehousing and distribution. WERC is a not-for-profit organization with over 4,000 individual members.