Αξιολόγηση τμήματος

 

Εσωτερική αξιολόγηση

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Τμήματος (Χειμερινό εξ. 2016-17)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΣΕ ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος από την Δευτέρα 9/1/2017 έως και την Παρασκευή 13/1/2017, σε όλα τα μαθήματα (θεωρίες & εργαστήριο). Η αξιολόγηση απαιτεί την ενεργή συμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης με τη διανομή ερωτηματολογίων. […]

Posted in Εσωτερική αξιολόγηση | Comments Off on Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Τμήματος (Χειμερινό εξ. 2016-17)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2014 Τμήματος ΔΣΕ

Posted in Εσωτερική αξιολόγηση | Comments Off on Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2014 Τμήματος ΔΣΕ

 

Εξωτερική αξιολόγηση

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2014 του Τμήματος ΔΣΕ

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2014 του Τμήματος ΔΣΕ. Πηγή: Ιστότοπος Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.): http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=254&lang=el

Posted in Εξωτερική αξιολόγηση | Comments Off on Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2014 του Τμήματος ΔΣΕ

Ανακοινώσεις