Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Μόνιμο Προσωπικό

 

 

 

marinagi

Δρ Αικατερίνη Μαρινάγη
Καθηγήτρια
Τεχνολογία Λογισμικού
‘Ωρες γραφείου : Τρίτη 9:00-11:00 και Πέμπτη 13:00-15:00
marinagi@aua.gr
Βιογραφικό 

reklitis

 Δρ Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής
Διοίκηση Επιχειρήσεων-Εφοδιαστική
‘Ωρες γραφείου : Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 9:00-11:00
preklitis@yahoo.com        preklitis@aua.gr
Βιογραφικό
Δρ Παναγιώτης Τριβέλλας
Καθηγητής
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
‘Ωρες γραφείου : Πέμπτη 9:00-11:00 και Τρίτη 16:00-18:00
ptrivel@yahoo.com          ptrivel@aua.gr
Βιογραφικό

Δρ Γιάννης Τσουλφάς
Eπίκουρος Καθηγητής
Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
‘Ωρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
giannis@aua.gr
Βιογραφικό
Δρ Πέτρος Κωφάκης
Eπίκουρος Καθηγητής
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εφοδιαστική
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-13:00 και Παρασκευή 9:00-11:00
kofakis@aua.gr
Βιογραφικό
  Χρήστος Λάλλος, MSc
Καθηγητής Εφαρμογών
Λογιστικές Εφαρμογές
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
e-mail: clallos@aua.gr
Βιογραφικό
  Αικατερίνη Νομπιλάκη
Καθηγήτρια Εφαρμογών
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 11:00-13:00 και Παρασκευή 17:00-19:00
e-mail:anompilaki@aua.gr
Βιογραφικό

 

 
Γιώργος Γιανναδάκης, MSc
μέλος ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
Διοίκηση και Διαχείριση έργων (Project Management)
Ώρες γραφείου: Παρασκευή 9:00-13:00
e-mail: ggiannadakis@aua.grΒιογραφικό
  Μαρία Τζιφή, Post Graduate Diploma
μέλος ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)

Οργάνωση −Λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής στη Διοίκηση και συντήρηση των εργαστηρίων
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 9:00-11:00
e-mail: mtzifi@aua.gr