Γιάννης Τσουλφάς

 

Ο Γιάννης Τσουλφάς απέκτησε δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2000) και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2008). Είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο γνωστικό αντικείμενο “Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics” (2017-). Είναι μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2009-) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014-). Για την περίοδο 2007-2017 διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ την περίοδο 2001-2007 εργάστηκε ως Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός για διάφορες τεχνικές εταιρείες και οργανισμούς.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές στο επιστημονικό του έργο (Scopus).

Επιλεγμένες επερχόμενες και πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Rachaniotis N.P., Koutsoukis N.S., Mourmouris J.C. and Tsoulfas G.T. A bi-objective problem of scheduling fuel supply vessels. In Zeimpekis V., Aktas E., Bourlakis M. and Minis I., (eds.), ‘Sustainable Freight Transport’, Springer, ISBN: 978-3-319-62916-2, forthcoming.

Chrysagi E., Rachaniotis N.P, Tsoulfas G.T. and Sarri K. Ink and toner cartridges remanufacturing in Greece. International Journal of Remanufacturing, forthcoming.

Oikonomou T. and Tsoulfas G.T., 2014. Risk Management in a Major Highway Construction Joint Venture Project. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 5(4): 311-349.

Tsoulfas G.T. and Pappis C.P., 2012. Corporate Social Responsibility and Reporting. Ιn Madu C.N. and Kuei C.-H., (eds.), ‘Handbook of Sustainability Management’, World Scientific Publishing: 39-64, ISBN: 978-981-4354-81-3.

Tsoulfas G.T. and Pappis C.P., 2012. Supply Chains and Sustainability. Ιn Madu C.N. and Kuei C.-H., (eds.), ‘Handbook of Sustainability Management’, World Scientific Publishing: 335-352, ISBN: 978-981-4354-81-3.

Ανακοινώσεις