Δρ Παναγιώτης Ρεκλείτης

 

Ο Παναγιώτης Ρεκλείτης είναι καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (έδρα Θήβα) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών στο ΤΕΙ Πατρών

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με θέμα: ΄΄Καινοτομίες και Ανταγωνιστικότητα. Η Περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας΄΄, που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Έχει συνεργασθεί ως ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ /ΕΜΠ (1994-1998), σε θέματα Οργανωσιακών Καινοτομιών, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς,  Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, καθώς και

ως Διδάσκων και Ερευνητής στο Τμήμα  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (1999-2000).

Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από το 2000 –2014, στις Θεματικές Ενότητες:

  • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ 11), Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΕΚΠ 62), (Καθηγητής – Σύμβουλος και Εποπτεία Διπλωματικών Εργασιών), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΔΤΕ, (Εποπτεία Διπλωματικών Εργασιών), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργάνωσαν Δημόσιοι Οργανισμοί ( ΕΛΤΑ Α.Ε., Ο.Π.Ε. Α.Ε., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ.α.).

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και διαθέτει περισσότερες από εξήντα πέντε (65) δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε θέματα Οργανωσιακών Καινοτομιών, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και Εφοδιαστικής Διοίκησης, ενώ έχουν καταγραφεί μεγάλος αριθμός ετεροαναφορών (άνω των 150).