Δρ Αικατερίνη Μαρινάγη

 

Καθηγήτρια
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

marinagi@teiste.gr

https://www.researchgate.net/profile/Catherine_Marinagi

Η Δρ Αικατερίνη Μαρινάγη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού» (2006-). Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (1987), και Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (1999). Έχει διδάξει μαθήματα πληροφορικής ως ωρομίσθια συνεργάτιδα στο ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΣΤΥΑ. Έχει υπηρετήσει ως Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας (2002-2006). Έχει διδάξει μαθήματα όπως Τεχνολογία Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Έχει επίσης υπηρετήσει ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2000-2002). Η Δρ Μαρινάγη έχει συνεργαστεί σε 8 ερευνητικά προγράμματα και έχει συντονίσει 2 αναπτυξιακά προγράμματα.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 45 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, σε επιστημονικά περιοδικά και σε βιβλία. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Διαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης, η-Μάθηση, Τεχνολογίες Υποβοήθησης Μάθησης, η-Αξιολόγηση. Έχει περισσότερες από 90 ετεροαναφορές (google scholar) στο επιστημονικό έργο.

Οι πέντε πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  1. Marinagi C.C., Skourlas, C. (2013). Blended Learning in Personalized Assistive Learning Environments. International Journal of Mobile and Blended Learning, 5(2),  ii-iii – April-June 2013, pp. 39-59. doi: 10.4018/jmbl.2013040103.
  2. Marinagi, C., Skourlas, C., Belsis P. (2013). Employing ubiquitous computing devices and technologies in the higher education classroom of the future. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 73, 27 February 2013, pp. 487–494.
  3. Marinagi, C., Belsis, P., Skourlas, C., (2013). New directions for pervasive computing in logistics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 73, 27 February 2013, pp. 495–502.
  4. Marinagi C., Trivellas P., Sakas D. (2013), The impact of Information Technology on the development of Supply Chain Competitive Advantage, 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2013), Prague, Czech Republic, September 5-9, 2013.
  5. Vos A., Marinagi C., Trivellas P., Skourlas C., Giannakopoulos G. (2013), Risk Reduction Strategies in Online Shopping: e-trust perspective, 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2013), Prague, Czech Republic, September 5-9, 2013.

Ανακοινώσεις