Πρακτική Άσκηση

 

Έχουν αναρτηθεί 3 ακόμη νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές του Τμήματός μας για Πρακτική Άσκηση.

Ειδικότερα, για την εταιρεία Johnson & Johnson, θα δέχεται αιτήματα φοιτητών για Πρακτική άσκηση και οργάνωση συνεντεύξεων, σήμερα, η το αργότερο μέχρι την Δευτέρα πρωϊ (υπόψη κας Μ. Μαρινάκη).

Περισσότερες πληροφορίες στο eclass.teiste.gr (Πρακτική Άσκηση, Διδ. Π. Τριβέλλας).

Όλες οι αγγελίες για Πρακτική άσκηση αναρτώνται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μάθημα στο eclass.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να εγγραφούν στο συγκεκριμένο μάθημα στο eclass.