ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ Y-LOGIMED A.E.

 

Η “Y-LOGIMED A.E.” αναζητά να απασχολήσει άμεσα έναν φοιτητή των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στην Εμπορική Διεύθυνση της εταιρείας.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών της Διεύθυνσης με κύρια αντικείμενα απασχόλησης, την εκμάθηση των κανονισμών και διαδικασιών, την εκμάθηση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, τη συμμετοχή στη διαδικασία καταχώρισης των ιατροτεχνολογικών υλικών στα πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων, καθώς επίσης θα διευρύνει τις γνώσεις του/της όσον αφορά στην διακίνηση, διάθεση και την εμπορία των ιατροτεχνολογικών υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 2802077 και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@y-logimed.gr ή στο φαξ 210 2802066 με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση».

Download (PDF, 385KB)