ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ

 

Η ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορίου στην Ελλάδα με ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη στην Ελληνική Αγορά, ζητά τελειόφοιτο του τμήματός διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στην Εφοδιαστική της Αλυσίδα, στην περιοχή της Οινόης.

ΣΑΚΗΣ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ

Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Κηφισού 98 & Π. Ράλλη

182 33 Άγ. Ι. Ρέντης, Πειραιάς
Τ: ++30 210 3496 729

F: ++30 211 1897 538

E-mail:nektarios.asprolupos@themart.gr

WWW.THEMART.GR