ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Metron Logistics

 
H εταιρία Metron Logistics αναζητεί 1 άτομο για πρακτική άσκηση
για την αποθήκη στην περιοχή του Ασπροπύργου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: στη διεύθυνση: dkomn@metronlogistics.eu

Δουκάκης Κομνηνός
Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος
mail : dkomn@metronlogistics.eu