Αίτηση για Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης

 

Για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο Τμήμα ΔΣΕ πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αίτηση (01_AITHSH_PRAKTIKH)ώστε να ελεγχθεί αν ο φοιτητής/τρια πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Μέχρι την 1η Οκτ. οι αιτήσεις στέλνονται με fax: 2228099546 στη Χαλκίδα όπως αναγράφεται σε προηγούμενη ανακοίνωση. Επίσης, στέλνονται και με mail στο ptrivel@yahoo.com

Αν πληροί τις προϋποθέσεις ο φοιτητής/τρια εκδίδεται βεβαίωση ότι συμπληρώνει τις απαιτούμενες από τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις. Έπειτα, ο φοιτητής αναζητά θέση πρακτικής άσκησης συναφή με την εφοδιαστική (logistics) σε επιχειρήσεις (έχει αναρτηθεί πίνακας επιχειρήσεων για την υποστήριξη των φοιτητών). Η επιχείρηση συμπληρώνει την βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης (03_VEV_FOREA).  H βεβαίωση αποδοχής πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης. Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα προσδιοριστεί από την επιχείρηση (σχετικά με την ευελιξία της στη διαδικασία πρόσληψης) σε συνεργασία με τον φοιτητή .

Οι φοιτητές που δικαιούνται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση θα παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.