Home » Οργάνωση Σπουδών » Πρακτική Άσκηση » Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης » Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΕΛΓΕΚΑ)

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση (ΕΛΓΕΚΑ)

 

Συνημμένη αγγελία που αφορά σε πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ.

JD Πρακτικη άσκηση