Πρακτική άσκηση στη ZIEGLER HELLAS SA

 

Η μόνη προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι

Να είναι από το τμήμα διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού
Να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα ( Αγγλικά )

Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο

info@zieglerhellas.gr

Για επιπλέον διευκρινήσεις είμαι στην διάθεση σας
Kostas Konstantopoulos

Manager Ziegler Hellas SA

ZIEGLER HELLAS SA
Poseidonos Ave. 80
GR-174 55 Alimos, Athens

Tel : +30 210 9831800
Email : k.konstantopoulos@zieglerhellas.gr

k.konstantopoulos@zieglergroup.com

www.zieglergroup.com