Πρακτική Άσκηση (Επείγον)

 

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ζητά φοιτητή του Τμήματος ΔΣΕ για εκπόνηση πρακτικής άσκησης με προοπτικές απασχόλησης και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα στo mail:

<ptrivel@yahoo.com> με την ένδειξη στον θέμα:  “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση”